• Hjem
  • Brygger og naust
  • Venteliste

Venteliste

NRDATONAVNBRYGGENAUST
1 15.03.2017 Karsten Ola Klungsøyr    Ønsker naustplass i 1.etasje
2 08.06.2017 Per Espen Valderhaug  Bryggeplass , bredde min 4 meter  
3 03.01.2018 Knut Falk Bryggeplass: Bredde: 4 meter  
4 16.01.2018 Kjell Ivar Mikkelsen Bryggeplass: 5 meters bredde.  
 5  22.02.2018  Vebjørn Kvalvik    Naustplass i 1. etg
6 31.08.2018 Artur Nawrocki Ønsker brygge (på pir 1 eller 2), ca. 3 m bredde, leier p.t. brygge 120.  
7 31.08.2018 Knut Egil Håvik Ønsker brygge, ca. 3 m bredde. Leier p.t. brygge 149  
8 31.08.2018 Kjartan Kvalsvik Ønsker brygge, ca. 3.0 meters bredde. Leier p.t brygge 330  
9 31.08.2018 Aniela Pavlov Ønsker brygge, bredde: 3 meter  
10. 10.10.2018 Stian Dyrvik Båtplass: Ca. 3 meter bredde  
11 17.10.2018 Asbjørn Torodd Hveding Båtplass på Brygge-6  
12 07.11.2018 Leif Helge Dimmen Båtplass på Brygge-6 eller på eventuelt nye brygger på nordre molo.  
13  26.04.2019  Bård Johansen

 Båtplass på Brygge-1 eller- 2, bredde 3,5-4 m