• Hjem
  • Brygger og naust
  • Venteliste

Venteliste

NRDATONAVNBRYGGENAUST
1 15.03.2017 Karsten Ola Klungsøyr  Ønsker Bryggeplass på Brygge-1 , 2 eller 6  
 2  18.01.2022  Remi Stridh    Ønsker naustplass i 1.etasje
 3  17.02.2022  Øystein Sjursen    Ønsker naustplass i 1.etasje
4 11.03.2022 Raymond Longva    Ønsker naustplass i 1.etasje