Nyhende

Dei siste nyheitssakene …

Årsmøtet 2016

Siste årsmøte ble avholdt 26. mai 2016. En del av de sakene som var på agendaen er søm følger:

 • Reviderte vedtekter
 • Nye satser for styremedlemmer og dugnadsbetaling

Styret ble anmodet om å jobbe videre med følgende saker:

 • Sjekke forbruket av strøm på Fellesnaust, og sørge for at rette forbrukerne betaler i henhold til sitt eget forbruk.
 • Det er behov for flere strømstolper på brygge 1,2 og 4.
 • Finne ut hvem som er leietakere på bryggene som er under utleie.
 • Utarbeide retningslinjer for kjøp av utriggere der det begrenser seg til en leverandør for å oppnå ensartet bryggeanlegg i fremtiden, I dag har vi problem med forskjellige løsninger når det gjelder innfestning, flyteevne og estetikk.
 • Det ble ytret ønske om at laget installerer redingsleidere ved enden av pirene og at også livringer blir plassert der .

Sakene over ble behandlet i styremøte den 2.juni 2016:

 • For Fellesnaustet ble det besluttet å innkreve kr. 1000,- pr år for folk som har frysere til dekning av strømutgifter.
 • Tilbud på nye strømsøyler innhentes og installeres der det er behov.
 • Vi har ventelister på kjøp av bryggeplasser så vi skal så snart som mulig . Håper å komme opp med oppdatert liste over eventuelle ledige plasser så snart som mulig. Folk som ikke benytter seg av sine plasser blir oppfordra til å si ifra til styret om dette.
 • Framtidige kjøp av utriggere blir begrenset til «VikØrsta» eller Marina Solutions
 • Styret planlegger fremover en del utskiftinger av bryggeanlegga i havna . Pir Nr. 4 er den som først er planlagt utskiftet. På resterende pirer planlegger vi sjekk /utskftinger av bunnfester/tauverk i løpet av sommeren 2016 og håper på god deltagelse i dette dugnadsarbeidet.

Hilsen
Stein-Erik Flø, formann