Skip to main content

Årets kontingentkrav 2018

Då er årets kontingentkrav sendt ut til alle medlemar i småbåtlaget, og denne gongen har vi sett det naudsynt å legge på eit papirfakturagebyr på dei vi ikkje har e-postadresse til. Dette for å dekke porto/konvoluttar og meirabeidet med pakking av papirfaktura. Vil du unngå dette neste gong, - send ein e-post til småbåtlaget slik at vi får registrert e-postadressa di.