Nyhende

Dei siste nyheitssakene …

Årsmøte 2019

Annonsert saksliste:

ÅRSMØTE i Hareid Småbåtlag og Interesseforeningen for Hareid Småbåtlag

Møtested :  Brandal Grendelag sine lokaler i Brandal

Dato: Fredag 5. april 2019 kl. 18:00

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrar.
  3. Valg av to personar til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Rekneskap for 2018.
  5. Styret si årsmelding for 2018
  6. Valg av styre.
  7. Fastsette årsavgifter for brygger, Fellesnaust, Opplagsplass og Gjestebrygger
  8. Fastsette pris pr. breiddemeter etter § 3, pkt. 1 og 2
  9. Informasjon-Påtenkt utskifting av Brygge-2
  10. Innmelde saker.

Eventuelle saker må sendast styret ved Stein-Erik Flø innen 29. mars.

Helsing

Styret i HSL