Skip to main content

Årsmøte 2020

Annonsert saksliste:

ÅRSMØTE i Hareid Småbåtlag og Interesseforeningen for Hareid Småbåtlag

Møtestad : Brandal Grendehus
Dato: Fredag 27. mars 2020 kl. 18:00

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrar.
  3. Valg av to personar til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Rekneskap for 2019
  5. Styret si årsmelding for 2019
  6. Valg av styre.
  7. Fastsette årsavgifter for brygger, Fellesnaust, Opplagsplass og Gjestebrygger
  8. Fastsette pris pr. breiddemeter etter § 3, pkt. 1 og 2
  9. Informasjon-Påtenkt utskifting av Brygge-2
  10. Innmelde saker.

Eventuelle nye saker må sendast styret ved Stein-Erik Flø senest 17. mars.

Helsing
Styret i HSL