Skip to main content

Oppgradering av brygge 2

Då er jobben med å få på plass ny brygge 2 godt i gang. Fjerning av gammal brygge og opprydding er ferdig, og montering av ny bryggepir starta tirsdag 27. oktober 2020.

Som bilda viser, så er dugnadsgjengen godt i gang med montering av utriggarar.