Skip to main content

Årsmøte i Hareid Småbåtlag torsdag 12. mai

De vert med dette innkalla til årsmøte i Hareid Småbåtlag og Interesseforeningen for Hareid Småbåtlag

Møtestad : Helsehuset, inngang fra Kjøpmansgata - Konferanserommet i 1. etg. – same inngang som legesenter.
Dato: Torsdag 12. mai 2022 kl. 18:00

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrar.
  3. Valg av to personar til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Rekneskap for 2021
  5. Styret si årsmelding for 2021
  6. Valg av styre
  7. Fastsette  årsavgifter for brygger, Fellesnaust, Opplagsplass og Gjestebrygger
  8. Fastsette pris pr. breiddemeter etter § 3, pkt. 1 og 2
  9. Fellesnaust og slipp i indre hamn
  10. Innmelde saker.

Eventuelle innmelde saker må sendast styret ved Stein-Erik Flø seinast  5. mai

Helsing
Styret i HSL