Skip to main content

Årsmøte 2023 Hareid Småbåtlag torsdag 27. april

De vert med dette innkalla til årsmøte i Hareid Småbåtlag og Interesseforeningen for Hareid Småbåtlag

Møtestad : Klubbhuset til Hareid Idrettslag.
Dato: Torsdag 27. april 2023 kl. 18:30

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrar.
  3. Valg av to personar til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Rekneskap for 2022
  5. Styret si årsmelding for 2022
  6. Valg av styre.
  7. Fastsette årsavgifter for brygger, fellesnaust, opplagsplass og gjestebrygger
  8. Fastsette pris pr. breiddemeter etter § 3, pkt. 1 og 2
  9. Fellesnaust og slipp i indre hamn – status
  10. Innmelde saker.

Eventuelle innmelde saker må sendast styret ved Stein-Erik Flø seinast 21. april

Helsing
Styret i HSL