Skip to main content

Årsmøte 2024 Hareid Småbåtlag torsdag 11. april

De vert med dette innkalla til årsmøte i Hareid Småbåtlag og Interesseforeningen for Hareid Småbåtlag

Møtestad : Klubbhuset til Hareid Idrettslag.
Dato: Torsdag 11. april 2024 kl. 18:30

Førebels sakeliste:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrar.
  3. Valg av to personar til å underskrive årsmøteprotokollen.
  4. Rekneskap for 2023
  5. Styret si årsmelding for 2023
  6. Val.
  7. Fastsette årsavgift for brygger, fellesnaust, opplagsplass og gjestebrygger
  8. Fastsette pris pr. breiddemeter etter § 3, pkt. 1 og 2
  9. Fellesnaust og slipp i indre hamn – status
  10. Innmelde saker.

Eventuelle innmelde saker må sendast styret ved Stein-Erik Flø seinast 4. april

Helsing
Styret i HSL