Skip to main content

Prisliste

Prisliste

Dette er prisane i Hareid Småbåtlag, gjeldande for medlemar, slik dei vart oppdatert og vedtatt på årsmøtet 11. april 2024.

Kontingent

 • Årskontingent - alle medlemar

Bryggeavg.

 • Bryggeavgift bredde -> 3,19 m

Bryggeavg.

 • Bryggeavgift 5,01 - 6,00 m

Opplag

 • Første 3 månader gratis

Opplag små vogner

 • Små båtvogner/bilvogner

Slipp

 • Bruk av eiga vogn for slipping

Straum

 • Fastavgift, alle som brukar straum på bryggeplassen

Dugnadsavg.

 • Til dugnadsfondet - alle medlemar. Dugnad vert betalt med kr 150,- pr time

Bryggeavg.

 • Bryggeavgift 3,20 m - 4,00 m

Naust oppe

 • Naustplass i 2. etasje i fellesnaustet

Opplag

 • Påfølgande 3 månader

Opplag store vogner

 • Store båtvogner/traktorvogner

Slipp

 • Bruk av HSL-vogn på slippen i inntil 3 dg.

Straum

 • Forbruk etter avlesing av målar, for 2023 var prisen

Havneavgift

 • Medlemar med bryggeplass

Bryggeavg.

 • Bryggeavgift 4,01 - 5,00 m

Naust nede

 • Naustplass i 1. etasje i fellesnaustet

Opplag

 • Neste 3 månader

 • Opplagsplass utover 9 mnd. skal avtalast med styret.

Purregebyr

 • Ved forseinka betaling

Pris pr breddemeter etter §3 - pkt 1 og 2


På årsmøtet 2018, vart pris pr breddemeter sett likt for alle bryggene – kr 8 000,-

Les mer …Prisliste

Vedtekter for Hareid Småbåtlag

Desse lovene er vedtekne på årsmøte den 31. mars 1977. Dei er reviderte og vedtekne på årsmøte 9. mars 1999. Ny revisjon er vedteken på årsmøte den 26.05.2016.

§ 1
Namn og formål

Laget sitt namn skal vere Hareid Småbåtlag. Det har til føremål å samle båtinteresserte og ivareta deira interesser og hevdvunne rettar på sjø og land på beste måte, og å arbeide for gode småbåtplassar, opplagsplassar og naustplassar i Hareid kommune. Vidare å arbeide for å fremje båtmiljø og sjøliv som trivselsfaktor i lokalsamfunnet. Laget er upolitisk.

Les mer …Vedtekter for Hareid Småbåtlag