Skip to main content

Hareid Småbåtlag – skipa 21 april 1969

Eit svært gammalt ønske og krav var ein realitet; Begge moloane til Hareid hamn var ferdige og oppmudringa av hamna var i gang. Og den dåverande store fiskeflåten med HD fiskerimerke skulle endelig få gode hamneforhold. For å få dette realisert hadde nausteigarane både på ytre og indre Hareid gitt frå seg både rettar og eigd grunn. Men det salet vart gjennomført under den klare lovnad om ny naustplass og fortøyingsplass innom hamneområdet.

Les mer …Hareid Småbåtlag – skipa 21 april 1969

Fellesnaust Indre Hareid

Allereie på årsmøtet den 13. mars 1970 tok formannen i Småbåtlaget, Einar Holm, opp tanken om bygging av naust til dei som hadde måtta gitt frå seg sine gamle naust slik at hamneutbygginga kunne realiserast, og til andre som var intresert i naustplass. Det vart vedteke å arbeide for naustplassar på indre hamn. Ove Liaset fekk i oppdrag å teikne eit fellesnaust på indre.

Les mer …Fellesnaust Indre Hareid